Webmaster:
Jip Vermond
Condensed, Rotterdam


Laatste update website:
1 juni 2018
Privacy Disclaimer
   
 

ANBI gegevens

Fiscaal nummer Stichting Urologisch Wetenschappelijk Onderzoek: 8007 71 825

Doelstelling van de stichting:

De stichting heeft ten doel het bevorderen, voornamelijk door financiële steun, van onderzoek naar oorzaken en geneeswijzen van urologische afwijkingen in de ruimste zin van het woord.

De stichting is door de belastingdienst aangemerkt als een zgn. Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Door de stichting worden geen activiteiten uitgevoerd die onder de BTW vallen. De projecten die door de stichting financieel worden gesteund lopen via de afdeling Urologie van het Erasmus MC te Rotterdam.

Beleidsplan

De SUWO stimuleert en financiert onderzoeksprojecten. Daarnaast, verspreidt de SUWO kennis in de vorm van symposia, congressen, gastcolleges en lezingen. De SUWO bevordert ook de bekendheid met urologisch onderzoek en maakt het daarnaast mogelijk jaarlijks een prominente uroloog uit het buitenland voor een korte periode als “visiting professor”uit te nodigen de urologische afdeling te bezoeken om bijvoorbeeld nieuwe behandeltechnieken te demonstreren en verslag te doen van hun wetenschappelijk werk

De SUWO is volledig afhankelijk van giften van particulieren en bedrijven.

Het vermogen van de SUWO wordt beheerd door de voorzitter en penningmeester van de stichting. Het vermogen bestaat uitsluitend uit gelden op een betaal- en spaarrekening.

Jaarlijks wordt een geldbedrag ter beschikking gesteld ten behoeve van een of meerdere onderzoeksproject( en) in het Erasmus MC. De hoogte van dit bedrag wordt in een bestuursvergadering vastgesteld. Aanvragen hiervoor worden beoordeeld door een onafhankelijke commissie.

Beloningsbeleid

Er geldt geen beloning voor de bestuursleden van de SUWO. Het beloningsbeleid voor het secretariaat is volgens de geldende CAO voor Academische Ziekenhuizen.

Financiële verantwoording

Voor de financiële verantwoording verwijzen wij u naar de jaarrekening van de SUWO. Deze vindt u hier.

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 


   
 
Postbus 2060 / 3000CB R'dam / T. 010-7030072 (woensdag) / F. 010-7036802