Voor langere periode een gift geven

U kunt een vast bedrag per jaar schenken; u verzoekt dan om toezending van de benodigde formulieren voor een notariële akte; op te maken door de notaris van de SUWO. Wanneer u ons structureel voor een periode van minimaal vijf jaar met een vast jaarbedrag steunt en dit bij de notaris van de SUWO laat vastleggen in een notariële akte, kunnen de jaarlijks te betalen bedragen volledig van de inkomstenbelasting afgetrokken worden.
Bank- of Girorekening:
   
Ten name van:
Mw. Dhr.
   
Achternaam:
   
Voorletters:
   
Postcode/ Plaats:
   
Adres:
   
Telefoon:
   
Datum:
   
E-mail:
   
Handtekening:
(te plaatsen ná het printen)


Dit formulier sturen naar:
SUWO
Kamer SK-1270
Erasmus MC
t.a.v. Nancy Verheij
Postbus 2040
3000 CA Rotterdam


Let op! Heeft u alle velden ingevuld? Dan kunt u het aanmeldingsformulier uitprinten. Vergeet niet de handtekening te plaatsen na het printen.