Webmaster:
Jip Vermond
Condensed, Rotterdam


Laatste update website:
1 juni 2018
Privacy Disclaimer
   
 

Overzicht Projecten

In de loop der jaren heeft de SUWO meer dan 120 projecten gefinancierd. Hieronder volgt een overzicht van 1986 t/m 2010. Projecten hieruit zijn:

2017
 • Optogenetica en het major pelvic ganglion, neuromodulatie van de lage urinewegen - E. van Asselt, J.R. Scheepe, B. Blok
 • Hoe effectief zijn blaasinstillaties met Botulinum-toxin-A in combinatie met electromotive drug application (EMDA) bij kinderen met spina bifida en neurogene blaasfunctiestoornissen? - J. Scheepe en B. Blok
 • Identificatie van moleculaire biomarkers voor kiemcellen in semen - W. Boellaard en L. Looijenga

naar boven

2016
 • Publicatie Minder urineverlies, minder aandrang, minder kosten - B. Blok

naar boven

2015
 • SAVE THE DATE: PROSTAATDAG 18 movember 2015
  Op woensdag 18 movember vanaf 13.00 uur tot 18.00 uur wordt in een tweeluik van voordrachten en demo’s informatie gegeven over prostaatkanker behandeling
  in de regio zuid west Nederland.

  lees verder >>

naar boven

2014
 • The Urinome ProjectGuido Jenster, Dik Kok, Chris Bangma
  Dit project is afgerond met een proefschrift van Dennis vd Wijngaart in 2009
 • Functionele MRI als diagnosticum voor idiopathische overactieve blaas (iOAB). Op weg naar een gevalideerde fmri-Oab in de Individuele patient (VOID-trial)Bertil Blok, Jan Groen, Joan Holstege, Rob Pelger, Serge Rombouts, Andy Webb

naar boven

2013
 • Continue versus intermitterende sacrale neuromodulatie ter behandeling van idiopatische urge incontinentie bij vrouwenB. Blok en J. Groen
 • Minder urineverlies, minder aandrang, minder kostenB. Blok, uroloog
  Dit project is in 2016 afgerond door middel van een publicatie

naar boven

2010

In 2010 zijn een aantal projecten door de Wetenschappelijke Raad gehonoreerd:

 • Functionele verschillen in DNA die aanleiding geven tot het ontstaan van prostaatkanker G. Jenster en J. Trapman
  Dit project is afgerond. In 2015 zal Ines Teles Alves op dit onderwerp promoveren. Ook zijn gegevens van dit project gepubliceerd in het blag 'Oncogene' in feb. 2014.
 • Vergelijk van het effect van het antiandrogen bicalutamide met castratie op een nieuw model voor prostaatkankerW.van Weerden en J. Trapman
 • Is there a role for BoNT-A injections in the external urethral sphincter in the management for children with dysfunctional voiding who do not respond to standard therapy? J. Scheepe.

Op 18 oktober 2010 vond de externe refereeravond plaats met een bezoek van Prof. Anthony Mundy uit Londen. Dit jaar stond het evenement in het teken van de behandeling van urethrastricturen.

naar boven

2009

In 2009 zijn geen nieuwe onderzoeksprojecten gestart. De in 2008 opgestarte projcten zijn verder door de afdeling Urologie van het Erasmus MC opgepakt.

Een aantal proefschriften van de afdeling Urologie werden ondersteund in hun drukkosten, te weten:

 • Petides and proteins interacting with the androgen receptorDennis van de Wijngaart
  Dit project is afgerond met een proefschrift van Dennis vd Wijngaart in 2009
 • The role of biopsy, PSA, PSA dynamics and isoformsRené Raaijmakers
 • The role of the androgen receptor pathway in prostate cancer progressionRute Marques
 • Active Surveillance for low risk prostate cancerRoderick van den Bergh
 • Active Surveillance and prostate cancerStijn de Vries

naar boven

2008

Gedurende het jaar 2008 heeft de SUWO een aantal gebruikelijke activiteiten verricht.
Drie onderzoeksprojcten wreden op voordracht van de Wetenschappelijke Raad als opstartprojecten gehonoreerd:

 • Establishment of an alternative model for the study of prostate cancer using chorio-alloctoic membrane modelDr. W.M. van Weerden
 • Opzetten van ee DNA-bank en database van subfertiele mannen en een controlegroep Dr. G.R. Dohle
  Dit project is afgerond in 2010. Hierover zullen mogelijk in de toekomst artikelen worden gepubliceerd.

Een viertal proefschriften van de afdeling Urologie werden ondersteund in hun drukkosten, te weten:

 • Blaasschade bij kinderenBas de Jong
 • Cancer related gene expression of the human prostate zonesLeonie van der Heul
 • Vroegopsporing prostaatkanker. Het rectal toucher: ouderwets of nog steeds waardevol? Claartje Gosselaar
 • Hyaluronzuurbiologie en –regulatie in renale tubulusepitheelcellen en diens rol in niersteenziekteMarino Asselman

Het bezoek van Prof. H. van Poppel als visiting professor werd via de SUWO gefaciliteerd. Een refereeravond op 6 oktober 2008 met als thema ‘niercelcarcinoom’ werd in dit kader georganiseerd.

naar boven

2003-2007

Genetische modificatie van gentherapeutische vectoren door middel van prostaat-specifieke antilichamen geïdentificeerd door phage display”
Bangma, Kraaij
Dit project is afgerond met een proefschrift van C. Schroten-Loef in 2013.


Toepassing van RNAi bij het onderzoek van prostaatkanker
Trapman
Dit project is afgerond en is vele malen onderdeel geweest van publicaties.


Ontwikkeling van de evaluatie van nieuwe diagnostische procedures voor semen analyse
Romijn


Novel diagnostic serum biomarkers to improve early detection and prognosis of prostate cancer (P. Hendriksen, G. Jenster) (Euro 15.000)
Hendriksen, Jenster
Dit project is afgerond en heeft bijgedragen aan en is de basis geweest van meerdere publicaties in 2006, 2009 en 2012


Diurnal variation of urinary calcium excretion, crystalluria and urinary markers of inflammation in idiopathic renal hypercalciuric recurrent stone formers
Verkoelen, Asselman, Verhagen


Markers of inflammation in indiopathic renal hypercalciami
Verkoelen


Vroegdiagnostiek van urineweg infecties

Kok
Dit project is afgerond met diverse publicaties (waarvan 1 in 2014 en nog 2 in te dienen).


Analyse van PTEN in klinische prostaattumoren

Verhagen, Trapman
Dit project heeft geleid tot de promotie van Paul Verhagen: genetic analysis in clinical prostate cancer; en een publicatie in 2005


Serummarkers voor prostaat carcinoom

Jenster, Luider
Dit project is afgerond met een proefschrift van Flip H. Jansen in 2013.


Gen polymorfismen P450 enzymen voor testosteron

Schaik, Wildhagen


Niet-invasieve test voor testiculaire kiemceltumoren

Leendert, Bangma
Dit project is afgerond met een proefschrift van Niels J. van Casteren in 2010.


De inductie van DNA schade in zaadcellen door omgevingsfactoren

Weber, Burdorf, Romijn

Karakterisatie van prostaatkanker stamcellen
Jenster, Van Leenders
Dit project is afgerond met een publicatie in 2011.

Urineweg bacteriepopulaties
Kok
Dit project is afgerond met diverse publicaties (waarvan 1 in 2014 en nog 2 in te dienen).


Karakterisatie van PSA positieve cellen in het bloed van patienten met prostaatcarcinoom

Verhagen
Dit project is afgerond in 2012. Nu bezig met een poging tot een doorstart hiervan in samenwerking met de afdeling immunologie. E.e.a. heeft geleid tot een Europese aanvraag die thans de tweede ronde heeft gehaald.


Karakterisering van geconditioneerd ingevroren menselijke prostaattumormodellen
Van Weerden


Hyaluronan bindende eiwitten in de urine van steenpatiënten
Verkoelen


Stimulatie van de dorsale zenuw van de penis, een alternatief voor sacrale en pudendus stimulatie
Asselt, Mastrigt


Identificatie van nieuwe genfusies die verantwoordelijk zijn voor het ontstaan van prostaatkanker

Jenster
Dit project is afgerond met publicaties in 2013 en 2014. In 2015 zal Ines Teles Alves op dit onderwerp promoveren.

naar boven

2003

Ontwikkeling van een niet-invasieve moleculaire test voor contralateraal testiculair kiemceltumoren

Dohle/Looijenga
KWF Kankerbestrijding subsidie, samenwerking met Pathologie. Het project wordt afgerond met een proefschrift.


Serummarkers voor prostaatcarcinoom (prognostisch en diagnostisch)

Jenster
Project is afgerond met een proefschrift van Flip Jansen.


Genetische polymorfismen in cytochroom P450 enzymen voor testosteron metabolisme als voorspellers voor het ontstaan en agressiviteit van prostaatkanker
Van Schaik
Het project is nog gaande.
Verder is het project geïntegreerd in een vervolgproject van het Zesde Kaderprogramma van de Europese Unie


Moleculaire en immunohistochemische analyse van PTEN in klinische prostaattumoren
Verhagen
Het project is afgerond met de promotie van Dr. Paul Verhagen in 2005


Vroegdiagnostiek van urineweginfecties met en zonder weefselschade bij kinderen op basis van peptidenprofielen

Kok
Project is nog gaande en heeft reeds geleid tot een fellowship Kinderurologie gesteund door de Nederlandse Nierstichting


Zijn er in de urine aanwijzingen voor de betrokkenheid van arachidonzuur metabolisme en hyaluronan in de etiologie van nierstenen?

Verkoelen
Er is een aanzet tot klinische studies, deze zijn volop aan de gang en worden momenteel in een Revolving Fund aanvraag verpakt


Implementatie van een nieuwe technologie om stabiele cellijnen te genereren

Jenster
Dit project is afgerond.

naar boven

2002

Ontwikkeling voor duurzame transrectale prostaatumor meting
Bangma
Project is nog gaande. Het project zal leiden tot de ontwikkeling van een diervriendelijke methode van echografiecatheter bij muizen


Onderzoek naar de aanwezigheid van Oxybutinine-HCI of een van de actieve metabolieten in liquor bij patienten met spina-bifida die Oxybutinine-HCI gebruiken en een VP drain hebben
Nijman


Diurnal variation of urinary calcium excretion, crystalluria and urinary markers of inflammation in idiopathic renal hypercalciuric recurrent stone formers

Verkoelen
Het project is afgerond met een proefschrift


Toepassing van RNAi bij het onderzoek van prostaatkanker

Trapman
Het project is nog gaande


Ontwikkeling van de evaluatie van nieuwe diagnostische procedures voor semen analyse

Romijn
Het project is nog gaande. Het onderzoek zal mede leiden tot het proefschrift van mevrouw M. Smit dat gepland staat voor 2008.


Novel diagnostic serum biomarkers to improve early detection and prognosis of prostate cancer

Jenster
Het project is nog gaande.
Verder is het project geïntegreerd in een vervolgproject van het Zesde Kaderprogramma van de Europese Unie


De behandeling van incontinentie na radicale prostatectomie: een gerandomiseerd vergelijkend onderzoek naar de effectiviteit van fysiotherapeutische begeleidend bekkenbodemtherapie versus instructie aan de hand van een informatiefolder

Bosch
Het project werd afgerond door een proefschrift van Mw. Yvette Dubbelman

naar boven

2001
Website Urologie/SUWO en ontwikkeling
Bangma
Posters over het gehele ziekenhuis en opzetten en onderhouden van een website van tumor geassocieerde eiwitpatronen en identificatie van tumor-gerelateerde eiwitten” t.b.v. Euro 225.000


Gentherapeutische modificatie van gentherapeutische vectoren dmv psa geidentificeerd door phage display

Bangma/Kraaij
Identificatie van C12 surface antigen, opzetten van een eigen phage display bank


Niet-virale gentherapie voor blaascarcinoom

Bangma
Dit project heeft geleid tot een fellow Dr. Pierre Mongiat uit Parijs voor 1 jaar


Multidrug resistance in prostate cancer III

Mickisch
Dit onderzoek zal leiden tot een proefschrift van dr. J. van Brussel hetgeen te verwachten is in 2005


Ontwikkeling van een methode voor geconditioneerd invriezen van in vivo menselijke prostaattumormodellen

Weerden

naar boven

2000

Study into the effect of adenovirus-mediated MMAC1/MMAC1 gene transfer in human prostate cancer
Bangma
Dit project heeft geleid tot enkele posterpresentaties en een artikel en een industrie grant van Euro 50.000. Voorts heeft dit project geleid tot een vervolgproject gefinancierd door het KWF Kankerbestrijding “Gentherapie voor prostaatkanker” (duur 4 jaar) en een 5FP subsidie van de Europese Unie getiteld “Gentherapie voor prostaatkanker” (duur 4 jaar)


Japan gentherapie bijeenkomst

Bangma
Onderzoeksband met de Okayama University, Japan, op het gebied van gentherapie

naar boven

1999

TUNA-Transurethral needle ablation

Bangma
Heeft geleid tot een voordracht en poster bij Nederlandse Vereniging voor Urologie


Ontstaan en behandeling van struvietstenen

Kok
Dit onderzoek heeft geleid tot enkele publicaties en tot de promotie van RB Mathoera met een proefschrift getiteld: Stone formation in the infected pediatric enterocystoplasty, d.d. 21 mei 2003 (promotoren: F.H. Schröder, H.A. Verbrugh)

Effecten van schokgolven op tubulaire nierepitheelcellen
Verkoelen
Heeft niet onmiddellijk geleid tot externe financiering maar een groot deel van dit geld werd uiteindelijk besteed aan het onderzoek van Marino Asselman die hier uiteindelijk zijn financiering kreeg bij Oxaloisis and Hyperoxaluria Foundation op het project getiteld: “The role of tubule epithelial cell pericellular matrix formation in the retention of crystals”. Een proefschrift is te verwachten in 2006


Opstartsubsidie

Jenster

Heeft geresulteerd in een subsidie van het KWF Kankerbestrijding getiteld: “Genes and pathways responsible for androgen-dependent growth of prostate cancer” t.b.v. Euro 467.316 en Erasmus Breedte Strategie. Data mining and visualisation of large microarray data sets on hormone-regulated cancers to identify genes and pathways responsible for cancer progression t.b.v. Euro 405.000 en enkele artikelen

naar boven

1996

Opzetten database voor muizentumormodellen

Weerden


To test the performance of the contractual object

Star/Jansen
Heeft geleid tot meerdere publicaties maar geen promotie in investigational animal trials of prostate thermotherapy


Watertransport en nierstenen

Verkoelen
Heeft bijgedragen aan de promotie van C. Verkoelen en een nieuw project bij de Nierstichting van Marieke chepers (5.1780 cell surface constituents that affect the binding of calcium oxalate crystals to renal tubular cells in culture. Which are they, what controls them?) dat onlangs afgelopen is


De invloed van gap-junction-gemedieerde communicatie op het biologisch gedrag van intercellulaire prostaattumorcelpopulaties

Romijn


Development of in vivo and in vitro systems to study stromal-epithelial interactions in human prostate cancer

Weerden
Geen publicaties


The apoptic genetic cascade in human prostate cancer

Weerden
Geen publicaties


Implication of activins in growth and progession

Nijman
Dit onderzoek heeft geleid tot het proefschrift van M.A. Ghanem getiteld “Prognostic markers in nephroblastoma (Wilms’tumor) - of Wilm’s tumor d.d. 12 november 2003 (promotoren: J.M. Nijman, Th.H. van der Kwast)


Multidrug resistance in prostate cancer

Mickisch
Zal leiden tot proefschrift J. van Brussel, 2005


Blaassamenstelling en blaasfunctiestoringen bij obstructie

Nijman
Dit onderzoek zal leiden tot een proefschrift van Mevr.drs. K. Wolffenbüttel in 2005 getiteld: Bladder function during obstruction and after desobstruction. Dit project heeft tevens geleid tot extramurale subsidies van het KWF Kankerbestrijding en de Nierstichting Nederland voor vervolgonderzoek


Medicamenteuze behandeling van de premature ejaculatie

Slob/Dohle
Dit project heeft geleid tot enkele publicaties en de promotie van S.H. Haensel getiteld: “Serotonergic modulation of sexual behavior in male rats and men”, 29 april 1998

naar boven

1995

European bladder dysfunction study in children

Nijman


Prognostische weefselfactoren prostaatcarcinoom

Steenbrugge


RT-PCR bij prostaatkankercellijnen

Weijerman
Heeft geleid tot promotie van P.C. Weijerman getiteld: “In vitro model of human prostate carcinogenesis”, 24 september 1997 (promotor F.H. Schröder) en enkele publicities

naar boven

1994

The role of growth factors in growth, differentiation and progression of human nephroblastoma (Wilms’ tumor) in children

Steenbrugge
Heeft via een aantal (deel)projecten tot een promotie geleid: M.A. Ghanem “Prognostic markers in nephroblastoma (Wilms’ tumor)”, 12 november 2003. Promotoren: R.J.M. Nijman en Th.H. van der Kwast, co-promotor. G.J. van Steenbrugge

naar boven

1992

Evaluatie en verbetering van het protocol voor de follow-up van de urinewegen bij kinderen met een meningomyelocele (open ruggetje)

Scholtmeijer

naar boven

1990

Meting van de omvang van de normale prostaat

Dik


Effecten van 5-alpha-reductase inhibitor op de groei en functie van hormoon-afhankelijk menselijk tumorweefsel in de naakte muis

Steenbrugge
Geen publicaties

naar boven

1989

Neurofysiologie van de mictiecyclus

Asselt, van Mastrigt
Heeft geleid tot een Nierstichting project en promotie van F. Le Feber getiteld: “Neurophysiological modeling of voiding inrats”, 4 oktober 2000 (promotor: F.H. Schröder, co-promotor R. van Mastrigt)

naar boven

1988

Proliferatiemarker K1-67

Steenbrugge
Heeft via een aantal (deel)projecten tot een promotie geleid: M.A. Noordzij “The application of Prognostic tissue markers to prostate cancer: clinical and experimental studies”, 19 maart 1997 (promotor: F.H. Schröder, co-promotor: G.J. van Steenbrugge)


Administratieve ondersteuning tbv refluxonderzoek

Scholtmeijer

naar boven

1986

Photodynamic therapy of superficial bladder cancer
Star/Jansen
Dit project heeft geleid tot enkele publicaties

naar boven

 
 

 

 

 
 
Er is werk aan de waterweg!
 
 


   
 
Postbus 2060 / 3000CB R'dam / T. 010-7030072 (woensdag) / F. 010-7036802